Dannemora Gruvor och kultur

Gruvkulturblog

Gruvsånger har sjungits och till och med under 2000-talet lever både sånger och toner framförda av musiker i olika former som har anknytning till gruvorna i Sverige och Dannemora i synnerhet. I Sala silvergruva sjunger guider än idag sånger diktade i Dannemoras djupa dagbrott och vid brytning av gruvor eller i samband med firandet efter gott dagsverke. Konst har inspirerats av gruvarbete. Teater uppförts om händelser som har med vår Gruvbrytarhistoria att göra. Dikter har diktats. Författare har besökt och skrivit om Dannemora och andra gruvor. Filmer om gruvor och med gruvbrytningsscener finns i två former, episkt och prosa. Här bloggar vi om gruvkultur. Tekniska museet har en hel gruvgång där de förmedlar historia runt gruvbrytningens tekniker med vackra bilder i svartvitt. 

Boktipsade om denna när vi besökte SPF jernet Österbybruk, de bjöd in och vi försökte leverera information om framtiden runt Dannemora Gruvor. Den här boken Kvinnliga Brukspatroner av Kerstin Westerlund lovade jag lägga på hemsidan. Jag lägger den i bloggen först. På 1700-talet när Karl XII kallade in soldater och officerare användes 200 000 män i strid av 1,2 miljoner svenskar. Vid gruvan behövdes barn, kvinnor och män som fanns kvar för att bergslagen skulle kunna fortsätta sin regelbundna brytning vid Dannemoras dagbrott och gruvsystem. Fler boktips kommer i bloggen. Men så småningom lägger vi upp en egen sida för litteratur och en egen sida för filmer.

Roine Jansson, konst från GRUVOR

Vackra stora oljemålningar som speglar verkligheten som gruvarbetare från decennier. Konstnär Roine har egen erfarenhet som gruvarbetare och gör med sin konst inspirerande minnesverk från yrkeslivet som gruvarbetare. 

Denna bild är från Mojsens blogg se under länkar om gruvkultur.

Det är en av Roine Janssons tavlor och hans bok om en del av konsten han har förgyllt världen med.

Eventuellt kommer besökare att kunna köpa tavlor och böcker av och om Roine hos Dannemore Gruvor framgent. Vi återkommer när det blir aktuellt. Följ gärna Roine Jansson på facebook. https://sv-se.facebook.com/roine.jansson

Dannemora har inspirerat youtubeprofilen MickeSamurai

Klicka på länken https://www.youtube.com/watch?v=MyR1sNQr3o8

Att bli bergtagen är det vad det innebär när människor vill se mer av jordens berg från insidan genom grottforskning, gruvbesök och dagbrottsbesök? Kanske. Kultur är idag även att skapa via youtube. Bland unga är det stort. Här är ett exempel.

Varje år helgen innan midsommar träffas spelmän för en spelmansträff inne i Österbybruk på herrgårdsområdet. Även i Vendel finns en årlig spelmansträff. Vi får se om det blir ytterligare en vid Dannemora Gruvområde? Eller om vi ordnar danser? Men musiker på området dyker förmodligen upp.

Mycket byggnader, djur, människor har genom tiderna krävst för gruvnäring. Alla verksamheter har existerat för att bryta mineraler. Alla uppfinningar som första ångmaskinen, järnvägsspår, skepp, konstgångar och liknande teknik har provats och nyttjats på gruvområdena.