Berslagsdiagonalen - vad är det?

27.08.2017

https://www.bergslagsdiagonalen.com/karta/ 

Det handlar om en väg, väg 50, i Sverige som går ut med stora delar av bergslagen. Den sträcker sig i Sveriges inland genom Dalarna. De har jobbat med att lyfta vägen som en del i vår infrastruktur och turistnäring. 

Vägar, tåg, el, uppfinningar, vattendrag som Fyrisån har varit nödvändigt för gruvhanteringen i Sverige. I Dannemora fanns och finns fortfarande alla transportmöjligheter med tåg, stora vägar och nära till Hargshamn och vattnet för att transportera med hjälp av fartyg. Fyrisån ligger också nära. Kommunikationsvägarna både inåt landet och ut mot resten av världen var/är självklara i Dannemora.

När byggdes muren vid Storrymningen?

Mycket har skett på området under alla århundranden. Det är ibland svårt att inse hur mycket området förändrats genom tiderna.

Här ser vi tydligt att muren vid Storrymningen finns. 1922 är bilden tagen. När byggdes muren? Vi forskar vidare. Men notera paviljongen i bakgrunden som idag finns på hitsidan av Storrymningen. Notera också stegarna vi kan se fästade utmed bergssidorna.

Hur används ordet bergslag?

Är Dannemora bergslagen eller inte?

https://sv.wikipedia.org/wiki/Bergslag#Bergslag_utan_privilegier

Dannemora Gruvor hade tidigt bergslag. Lag med människor från olika orter som hade rätt att bryta viss mängd järn vid dagbrotten under många århundraden. Men när det utfärdades en lag med privilegier för de som bröt gällde det inte Dannemora som hade bruk som hanterade stångjärn. Det var på orterna där tackjärn hanterades som privilegierna fanns. 

Det blir alltså en fråga om språklig ordlek. Ska det som kallas Bergslagen i Sverige handla om lagen/grupper med människor som bearbetade berg och hanterade innehållet eller ska det röra sig om de bergslag som var privilegierade och bröt under andra förutsättningar?

Runt all gruvnäring finns alltid många andra yrkesroller som behövs för att det ska fungera. Men bergslag är alla som bearbetat berg som en stor del av sin inkomst. Dannemora med omnejd är definitivt helt uppbyggt på den hantering av järnmalm som skedde och Dannemora har ekonomiskt bidragit till mycket av det som byggts och utvecklats i Sverige på många håll.