Även byggnader och teknik blir konst och kultur

28.07.2017

Mycket byggnader, djur, människor har genom tiderna krävst för gruvnäring. Alla verksamheter har existerat för att bryta mineraler. Alla uppfinningar som första ångmaskinen, järnvägsspår, skepp, konstgångar och liknande teknik har provats och nyttjats på gruvområdena.

Gruvor har alltid ägts av kungar, stormän och sedermera staten

Natur, kultur, ekonomi och människor interagerar i samhället. I Sverige bygger all ekonomi på gruvnäring och skogsnäring. Vi människor vill helst att allt ska interagera på bästa sätt utan att skada naturen. Kultur är allt vi bygger upp runt verksamheter vi håller på med. Till och med gruvskämt finns. Gruvhumor, smakprov kan dyka upp här på bloggen. 

Gruvuppdraget handlade om att bevara och bruka våra gruvområden i Bergslagen, Sverige. De fyra K:na dryftades under uppdraget (kultur, köpa, kost, kissa) viktiga bitar i turismnäring. Upplandsbornas entreprenörer vill möta allt det. Dannemora Gruvor bidrar genom guidade visningar, kultur i olika former, toaletter finns och matmarknad/fik/bakluckeloppis bidrar till shopping på området.

Riksantikvarieämbetet vill att vi ska levandegöra våra gruvområden och vårda dem som kulturarvsminnen, vilket de är!

Falu koppargruva är ett världsarv och symboliserar kopparen, Sala silvergruva är välkänt för sin spännande silverfyndighet som hittades med hjälp av en ko enligt sägnen, Dannemora järnmalmsgruva har brutit många olika mineraler men fokuserat på järnmalmen som förädlades på så många bruk i Sveriges Bergslagen och dessutom sålts till England, Tyskland och Finland. 

Symbolen för järn är den runda cirkeln med en pil snett upp mot höger. Det är också planeten Mars symbol, manliga symbolen och företaget Volvo använder den som logga för sina bilar. 

Falu koppargruva har symbolen för koppar som är den runda cirkeln med ett plus riktat nedåt. Det är också planeten Venus symbol och kvinnliga symbolen. Silvret är en halvmåne och symbolen för guld är solen.